วิดีโอ

เครื่องแบ่งแป้งอัตโนมัติ - 1P

เครื่องแบ่งแป้งอัตโนมัติ - 2P

เครื่องแบ่งแป้งอัตโนมัติ - 3P

เครื่องแบ่งแป้งอัตโนมัติ - 4P

เครื่องตีแป้งอัตโนมัติ

เครื่องตัดแป้ง

เครื่องปั้นครัวซองต์

เครื่องปั้นมัลติฟังก์ชั่น

เครื่องแบ่งแป้งและแป้งกลม YQ-603

เครื่องแบ่งแป้งและแป้งกลม YQ-605